Starački dom IMELA, Dobrodošli
E: info@starackidomimela.rs | T: (+381) 011 3941 132
 

Korisnici našeg doma su 24h svakodnevno pod medicinskom negom lekara i nadzorom negovateljica. U domu Imela za svakog korisnika vodi se poseban zdravstveni karton i karton nege u kojima se evidentiraju svi dolenavedeni podaci.

 

 Zdravstveni karton - medicinska nega:

 • kontrolisanje pritiska,
 • merenje šećera,
 • telesna temperatura,
 • previjanje i nega dekubitusa,
 • plasiranje katetera,
 • redovno davanje  terapije,
 • davanje injekcija,
 • davanje infuzija,
 • hranjenje i drugi važni podaci specifični za korisnika.

 

Karton nege - lična higijena korisnika:

 • kupanje,
 • brijanje,
 • šišanje,
 • obrezivanje noktiju i drugi podaci u vezi sa posebnim potrebama korisnika.

 

Dom Imela sarađuje sa lekarima specijalistima iz svih oblasti medicine koji se po potrebi angažuju u najkraćem roku u dogovoru sa korisnikom i porodicom.

 

Poverite nam brigu o Vašim najbližima, koje ćemo najbrižnije čuvati i pružiti im svu potrebnu toplinu i sigurnost kako bi se osećali komforno i zbrinuto.

 

Dolazite u Dom za stare, u okruženje koje zna da Vas sluša, da Vas razume da Vam odgovori. Za Vas to znači: da Vaša ličnost, Vaš ritam, Vaše želje da nešto činite ili ne činite će biti ispoštovane.

 

                                  dr Dušanka Pajić - vlasnica Staračkog doma Imela